Site- & cookievoorwaarden

Welkom bij ASE!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V., te vinden op

https://www.ase-semi.eu.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van ASE als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door ASE te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen geen toestemming omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van verplichte cookies ook cookies van derden accepteert, die mogelijk worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoscherm dat door derden wordt geleverd en in onze website is geïntegreerd.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, zijn ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ASE. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van ASE voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen gesteld in deze voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van ASE kopiëren of opnieuw publiceren

Materiaal van ASE verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Materiaal van ASE reproduceren, dupliceren of kopiëren

Inhoud van ASE opnieuw distribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V., haar agenten, en/of gelieerde bedrijven. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

Je gerechtigd bent om de Reacties op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;

De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

De commentaren zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en

In het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkpartij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkpartij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • Dot.com community sites;

 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • Distributeurs van online gidsen;

 • internetportalen;

 • Accountants-, advocaten- en advieskantoren; en

 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene resource informatie.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V.. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of

 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Gebruik van het logo of ander artwork van ARIENS SERVICE ENGINEERING B.V. is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website worden ingediend. Er mogen geen links verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op de rechten van derden, deze anderszins schendt of pleit voor inbreuk op de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor het linken en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. We garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet, noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • Aansprakelijkheid van ons of van u uitsluiten die onder het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad, en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.